Ubezpieczenia

Proponujemy Państwu ubezpieczenia "Bezpieczne Podróże" oferowane przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

"Bezpieczne Podróże" to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych, służbowych i zawodowych.

Jeśli jedziesz za granicę na urlop, wycieczkę objazdową, na studia, w biznesie lub do pracy, to jest to ubezpieczenie dla Ciebie.

W każdym wariancie nasza oferta składa się z trzech ubezpieczeń standardowych (stanowiących bazę Bezpiecznych Podróży) oraz ubezpieczeń dodatkowych.

Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia:

 • kosztów leczenia i assistance
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • pomocy i ochrony prawnej

Ubezpieczenie assistance pokrywa koszty powrotu do kraju, transportu, wyżywienia i zakwaterowania za granicą - w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, a także koszty wizy, podróży i pobytu osoby niezbędnej do sprowadzenia osoby poszkodowanej do kraju.

Ważnym elementem assistance jest Centrala Alarmowa, tel. (+48) 22 864 55 26, fax (+48) 22 864 55 23. Numer Centrali Alarmowej podany jest zawsze na polisie ubezpieczeniowej.

Centrala Alarmowa, czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, udziela pomocy na miejscu zdarzenia. Informuje również, jakie działania należy podjąć w danej sytuacji (np. utraty dokumentów, biletów itp.) oraz przekazuje wiadomości rodzinie lub pracodawcy.

W standardzie mieści się również ochrona prawna, która pokrywa koszty wynajęcia prawnika, który za granicą będzie dochodził Twoich roszczeń.
Standard możesz rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

 • bagażu podróżnego
 • odpowiedzialności cywilnej
 • rezygnacji z imprezy turystycznej
 • przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • anulacji biletu lotniczego, autokarowego, promowego

Dzięki ubezpieczeniu bagażu podróżnego ochroną objęty będzie Twój sprzęt komputerowy (np. laptop), fotograficzny oraz audio-video.

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

Dlaczego warto wybrać Bezpieczne Podróże?

 • Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej za granicą - praktycznie dla każdego
 • Assistance i całodobowa Centrala Alarmowa - w standardzie
 • Pomoc i ochrona prawna - w standardzie
 • Ochrona następstw zdarzeń związanych z amatorskim uprawianiem sportów (jazda na rowerze, quadach, spływ kajakowy, windsurfing) - w standardzie
 • Ochrona sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz audio-video
 • Pokrycie kosztów przedłużonego pobytu za granicą, spowodowanego przez strajki, zamieszki czy wybuch wulkanu.
 • Możliwość poszerzenia ubezpieczenia o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka
 • Możliwość poszerzenia ubezpieczenia o ryzyka związane z pracą fizyczną za granicą
 • Możliwość poszerzenia ubezpieczenia o ryzyka związane z następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych
 • Zniżki dla osób poniżej 25 roku życia oraz dla grup powyżej 10 osób

"Bezpieczne Podróże" mają dwa warianty: TRAVEL i BUSINESS.

Wariant TRAVEL polecamy osobom wyjeżdżającym na urlop, wycieczkę objazdową, na studia lub do pracy.

Ubezpieczenie w wariancie BUSINESS przewidziane jest tylko dla wyjazdów o charakterze służbowym.

Wariant BUSINESS różni się od wariantu TRAVEL przede wszystkim rozszerzonym pakietem assistance.

W skład rozszerzonego pakietu assistance w wariancie BUSINESS wchodzi wiele dodatkowych świadczeń (w stosunku do pakietu standardowego), a wśród nich: opieka nad członkami rodziny, pomoc w przypadku przerwanej podróży lub opóźnienia lotu, zastępstwo kierowcy, telefoniczna pomoc prawna, a dla golfistów - zwrot części kosztów w przypadku odwołania uczestnictwa w imprezie golfowej z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Kolejna różnica dotyczy zakupu polisy ubezpieczeniowej. W wariancie TRAVEL wykupuje się ją w wersji imiennej (dla jednej lub więcej osób). W wariancie BUSINESS można wykupić polisę imienną lub bezimienną (limit osobodni).